Tiếp nối thành công của 5 mùa trước đây, Chương trình Cố vấn Nghề Nghiệp (Career Mentoring) của Mạng lưới Chuyên gia Việt tại Mỹ (The Vietnamese Professionals Network - VNPN), với tên gọi Premium CAME (*), chính thức khởi động mùa thứ 6 từ ngày 15/04/2021, đăng ký tại vnpn.co/form/came6.

Premium CAME (P-CAME) là chương trình Cố vấn nghề nghiệp chuyên sâu kéo dài 6 tháng, kết nối mentor (**) và mentee (***) trong cùng lĩnh vực, nhằm hỗ trợ mentee làm mạnh hồ sơ xin việc và thương thảo những quyền lợi cạnh tranh nhất sau khi xin được việc. Thông qua nhóm VNPN Career - một nhóm nhỏ phụ trách các chương trình cố vấn nghề nghiệp trực thuộc VNPN - mentor và mentee sẽ làm việc với nhau theo một quy trình tiêu chuẩn trong khoảng 6 tháng. Trong thời gian này, mentor không chỉ cung cấp cho mentee những thông tin thực tế về thị trường việc làm mà còn giúp mentee từ quá trình định vị bản thân, sửa hồ sơ xin việc (resume reviewing), luyện phỏng vấn (mock interviewing), đến xây dựng những kỹ năng cần thiết trước và trong quá trình xin việc (skill developing & short courses training). Đặc biệt, thông qua mentor, mentee có cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình (networking) và nâng cao cơ hội tiếp cận những công việc phù hợp với bản thân.

Trải qua 5 mùa, P-CAME đã giúp kết nối tổng cộng 251 cặp mentor-mentee, và giúp 71 bạn mentee thành công nhận mời thực tập và làm việc toàn thời gian.

Để tiếp tục hỗ trợ các ứng viên Việt Nam xin việc thành công, P-CAME mùa 6 sẽ nhận hồ sơ đăng ký qua link vnpn.co/form/came6 trước ngày 15/05/2021.

(*) Premium CAME: Tên gọi chương trình Cố vấn Nghề nghiệp Chuyên sâu của VNPN, nhằm phân biệt với chương trình Cố vấn Nghề nghiệp theo giờ Hourly CAME. Tìm hiểu thêm tại đây.
(**) Mentor: Người Việt đang làm việc tại Mỹ, có kinh nghiệm về công việc và tìm kiếm việc làm tại Mỹ có thể chia sẻ cho các bạn trẻ Việt đang tìm việc.
(***) Mentee: Người Việt muốn tìm việc tại Mỹ, đặc biệt là các bạn trẻ mới tốt nghiệp từ các trường đại học.