Top Comments
Em catch up với thông tin hơi chậm nhưng mỗi webminar hầu như em đều nghe hết á mà em không có hay comment. Em cảm ơn các anh chị bạn đã dành tgian để pv và cả đội content creator luôn vì đã chia sẻ kinh nghiệm (ở đây và những videos khác nữa). Dù nhiều khi thấy profile mình không có cao như mọi người nhưng mà xem vid xong vẫn luôn có động lực cố gắng yayaa <3 Thank you guys so much <3 Hope I can be one of you some day :')