Chính quyền Trump chính thức điều chỉnh lại hệ thống quay xổ số visa H1B, trong đó ưu tiên hơn cho người có bằng cao học (advanced degrees) trở lên.

Theo đó, đơn của những người này sẽ được quay xổ số đầu tiên (general pool - trong 65.000 lượt visa được cấp chung, bao gồm cả đơn của bậc cử nhân). Nếu không được số vòng đầu, những đơn này sẽ được quay tiếp vòng hai (master pool - trong 20.000 lượt visa được dành riêng cho nhóm người có bằng cao học trở lên). Thứ tự trước đây là ngược lại - master pool bốc trước rồi mới đến general pool.  Quyết định này chính thức có hiệu lực vào ngày 1/4/2019.

Theo thể thức bốc thăm mới này, người có bằng master sẽ có xác suất nhận được visa H1-B cao hơn trước. Với các ứng viên có master các ngành STEM và được bốc thăm qua 3 năm thì xác suất này còn cao hơn nữa. Như vậy đây có thể là tin vui cho các bạn có bằng master trở lên. Đồng thời, việc này cũng sẽ giúp các công ty công nghệ ở Mỹ giữ chân nhiều nhân viên có chuyên môn hơn nhưng số lượng tối đa không vượt quá 5.340 người.

*Visa H1B là dạng visa có tài trợ từ công ty (sponsor) dành cho lao động trình độ cao (highly skilled labor). Visa H1B có thời hạn trong 3 năm, có thể được gia hạn 1 lần nên tổng cộng 6 năm. Visa này gắn liền với công việc, công ty, và địa điểm bạn đang làm.

Nguồn: The Wall Street Journal