Khởi động Chương trình Cố vấn Nghề nghiệp CAME 2019 của Mạng lưới Chuyên gia Việt tại Mỹ (VNPN)!

17% ứng viên (Mentees) tham gia xin việc thành công trong vòng 6 tháng là thành công bước đầu của Chương trình Cố vấn Nghề nghiệp (Career Mentoring- CAME) thuộc Mạng lưới Chuyên gia Việt tại Mỹ (VNPN). Con số này cao hơn gần gấp đôi so với tỉ lệ xin việc thành công của du học sinh Việt ở Mỹ hiện nay (~9%).

Tính đến năm 2018, có hơn 30.000 du học sinh Việt đang theo học tại Mỹ nhưng chỉ rất ít trong số này xin việc thành công theo diện visa H-1B không định cư. Ngay cả những du học sinh Việt Nam xuất sắc, tốt nghiệp loại ưu ở các trường Đại học danh tiếng cũng gặp không ít khó khăn khi tìm được đúng việc, làm đúng chuyên môn sau khi ra trường.

Chính vì vậy, CAME (Career Mentoring Program) - phát triển bởi mạng lưới chuyên gia Việt (Vietnamese Professional Network) ra đời, nhằm kết nối những chuyên gia người Việt (Mentors) có kinh nghiệm, đang làm việc ở Mỹ, với phần lớn các bạn du học sinh (Mentees), làm mạnh hồ sơ xin việc và thương thảo những quyền lợi cạnh tranh nhất sau khi xin được việc tại Mỹ.

Điểm nổi bật của chương trình là đội ngũ mentors tài năng và tâm huyết, đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại Mỹ. Không ít mentors có tiếng nói và sức ảnh hưởng lớn đến quá trình tuyển dụng nhân sự công ty họ đang công tác. Trong quá trình cố vấn, chuyên gia sẽ giúp ứng viên rèn luyện kỹ năng chuyên môn, hiệu đính resume, phỏng vấn thử, và tạo dựng mối quan hệ để ứng viên có nhiều cơ hội xin việc thành công tại Mỹ.

Mùa đầu tiên (CAME 2018) đã giúp kết nối hơn 53 ứng viên với hơn 30 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Business Analytics, Computer Science, Data Science, Engineering, Finance Marketing, ...

Để tiếp tục hỗ trợ nhiều du học sinh Việt Nam nâng cao cơ hội xin việc thành công tại Mỹ, CAME 2019 tiếp nhận hồ sơ của Mentor và/hoặc Mentee qua: http://vnpn.co/form/came2019 trước ngày 31/10/2018.

VNPN Career Team

Email: career.vnpn@gmail.com| Website: http://vnpn.co

Testimonials:

ENGLISH VERSION

The Vietnam Professionals Network (VNPN) Career Mentoring Program 2019 is launching!

Seventeen-percent of applicants graduating from VNPN Career Mentoring Program 2018 successfully applied for a full-time job in the US after 6 months of implementation. This was a big milestone for the Career Mentoring Program (CAME) - powered by the Vietnam Professionals Network (VNPN).

In  2018, there were more than 30,000 Vietnamese students studying in the United States, but a few of them successfully applied for non-resident H-1B visas. Even outstanding Vietnamese students who have graduated from prestigious universities also encountered many difficulties when finding high-skilled jobs after graduation.

CAME, therefore, aims to connect experienced mentors, working in the US, with Vietnamese students (mentees) to help them build up their profiles and negotiate the most competitive benefits after obtaining high- skilled jobs in the United States.

In 2018, the program has connected more than 30 mentors with 53 mentees from various fields such as Business Analytics, Computer Science, Data Science, Engineering, Finance, and Marketing and various other fields.

After being selected, mentees will receive advice on their job skills, resumes, mock- interviews, job search and networking strategies.

The highlight of the CAME program is a team of talented and enthusiastic mentors, active in many different areas in the United States. Many mentors have a strong voice and influence over the recruitment process within their company.

Applications for CAME 2019 should be submitted at http://vnpn.co/form/came2019 by 31 October 2018

VNPN Career Team

Email: career.vnpn@gmail.com| Website: http://vnpn.co

Testimonials: